Hougang mrt 408/ 932找马来西亚籍房客/无中介费
基本信息
600 /月
发布于
5 天前
区域
地址
408 Hougang Ave 10, Singapore 530408
房型
普通房
租期
长租
房源详情

新加坡华人屋主, 房客免中介费,租期6个月以上,报HDB.

1) Hougang mrt /Hougang mall, 对面, blk 408, 高楼 风大,无冷气, 家私不煮, 一位华人女屋主, 招马来西亚籍女生, 1-2 位, $650/1人, $800/2人;

2)Hougang Ave 9 , blk 932 家私冷气不煮, $580-650/1人, $780/2人 找马来西亚籍女生1-2位,或夫妻

WhatsApp (65) 92385931

周边
公共交通
Hougang 4 分钟
NE
0.3 km
Buangkok 16 分钟
NE
1.1 km
Blk 412 64429 2 分钟
80 82 87 89 89e 325
0.1 km
Blk 465A 64051 4 分钟
6N 74 74e 112 113 119 136 147
0.3 km
Opposite Punggol Park 64071 4 分钟
62 74 74e 113 119 147
0.3 km
Opposite Punggol Community Club 64371 4 分钟
6N 27 62 113 161
0.3 km
Punggol Community Club 64379 5 分钟
27 62 113 161
0.3 km
Opposite Hougang Plaza 64049 5 分钟
74 74e 112 113 119 136 147
0.3 km
地图